Her er links til nogle af foreningens samarbejdsparter 
Se også oversigt over og links til uddannelser med drama som fag (åbner i nyt vindue)

DANMARK 
Danmarks Lærerforening: dlf.org 
Dramatiklærerforeningen: emu.dk/omraade/hf/fag/dramatik
Dansk Amatør Teater Samvirke: dats.dk 
Unima: unima.dk 
Forumteaterforeningen 
Teatercentrum: teatercentrum.dk 
Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur: buks.dk 

NORGE dramaogteater.no 

SVERIGE dramapedagogen.se 

FINLAND fideafinland.fi 

ISLAND fliss.is 

NORDISK KONFERENCE afholdes hvert tredje år, i 2015 var Danmark værtsland, se: Drama Boreale 2015.

Drama Boreale 2018 i Sverige. Næste gang i Norge 

IDEA - verdensorganisationen under UNESCO for drama, teater og uddannelse: ideadrama.org

- har tidligere afholdt verdenskonference hvert tredje år. Organisationen markerede sit 25 års jubilæum i Portugal 2017. 

- 2022 på Island: https://www.ideadrama.org/page-18262/12252014   

IDEA - EUROPA - en region i IDEA

- afholder årlige møder 

Kontakt

Danmarks Dramalærerforening

mail@dk-drama.dk