Find vej til beskrivelser af drama som fag i danske uddannelser (links åbner i nyt vindue). Se også listen over vores samarbejdspartnere her: Nyttige links

Drama i folkeskolen (vejledning i valgfaget drama): 
http://www.emu.dk/modul/vejledning-valgfaget-drama#afsnit-4-faget-dramas-kompetenceomraader 

Efterskoler med teater/drama. Søg ved at indtaste drama på: 
http://efterskole.dk/da/Schools 

Gymnasiet: Dramatik som valgfag: 
https://www.emu.dk/omraade/stx/fag/dramatik 

Højskoler med teater/drama. Her kan du søge på flere faglige aspekter: 
http://www.hojskolerne.dk/resultater/#?cludoquery=teater&cludopage=1 

Pædagoguddannelsen: uddannelsen har ikke længere fag, men trods alt kunstneriske udtryksformer som et (lillebitte) valgfrit modul 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=188589#idbba579bd-3634-4691-85b5-e3bf118413f1  

Bachelor/kandidatuddannelse: 
Dramaturgi ved Aarhus Universitet: 
http://cc.au.dk/om-instituttet/afdelinger/dramaturgi-og-musikvidenskab/ 
Teatervidenskab ved Københavns Universitet: 
http://studier.ku.dk/studier_A-z/teatervidenskab/

Pædagogisk diplomuddannelse i anvendt scenekunst
UCC, København - diplommoduler i drama
https://ucc.dk/videreuddannelse/diplomuddannelser/paedagogisk-diplomuddannelse/drama 

Den frie Lærerskole, Ollerup, i samarbejde med UC Lillebælt 
https://kurser.ucl.dk/kurser-og-videreuddannelser/diplomuddannelser/paedagogik-og-undervisning/anvendt-scenekunst-pd/ 
http://www.dfl-ollerup.dk/pd-i-drama 

Master i Børne- & Ungdomskultur
www.sdu.dk/mbu

Act-Fact Copenhagen: en platform for teater- og performancepædagogiske uddannelser og projekter
www.act-fact.dk 

Kontakt

Danmarks Dramalærerforening

mail@dk-drama.dk