Seminaret om scenekunst i skolen tager afsæt i udviklingsprojektet ”Scenekunst ind i den åbne skole”, som blev gennemført i perioden 2014 – 2017 i et samarbejde mellem Opgang 2, Limfjordsteatret, Filuren og en række folkeskoler. Projektet tydeliggjorde 5 forskellige optikker på læringsudbytter af undervisning i drama og scenekunst.

  1. Det skabende rum
  2. Det kunstfaglige rum
  3. Det faglige rum
  4. Det relationelle rum
  5. Det formidlende rum

For hver af de beskrevne optikker er der formuleret mål og andre læringsudbytter ved undervisningen. På seminaret vil der blive vekslet mellem teoretiske oplæg og arbejde på gulvet med praktiske eksempler på øvelser, der kan skabe læringsrum for de enkelte optikker.

Malene Hedetoft, Teaterhuset Filuren
Malene er uddannet skuespiller fra Michael Chekhov Studio’s 3-årige skuespilleruddannelse samt Cand.mag. i Dramaturgi fra Aarhus Universitet og har mange års erfaring som teaterpædagog. Hun er til daglig leder af Teaterhuset Filurens Kompetencecenter for teater og Dans, der arbejder for at styrke samarbejde mellem det professionelle teater og de århusianske folkeskoler. Hun har desuden siden 2018 været leder af Filurens DramatikVærk. Et landsdækkende projekt, der sætter professionelle dramatikere til at udvikle ny dansk børne- og ungdomsdramatik i samspil med børn og unge.

Susanne Hjelm Pedersen, Evaluator på ”Scenekunst ind i den åbne skole”
Susanne er Cand. mag i dramaturgi fra Aarhus Universitet og University of Toronto. Hun arbejder bl.a. på DDSKS og som eksterne lektor på Afdelingen for Dramaturgi.

TID: Søndag den 10. marts 2019, kl. 10-17

STED: Afdeling for Dramaturgi – Kasernen, Langelandsgade 139, Aarhus C

PRIS: Kr. 350,- / dramaturgistuderende kr. 100,-

TILMELDING: Send en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

PROGRAM

Kl. 10.00 Ankomst, kaff e/te, brød

Kl. 10.30 Generalforsamling – se dagsorden

Kl. 11.30 Inspirationsseminar – del 1

- Frokost

- Inspirationsseminar – del 2

Kl. 16.30 Opsamling, drøftelse og perspektivering

Kl. 17.00 Tak for i dag

Kontakt

Danmarks Dramalærerforening

mail@dk-drama.dk